چرا فشار روغن روان کننده در سنگ شکن مخروطی افزایش می یابد