من می خواهم معدن سنگ ماسه سنگ فیلیپین هند را بفروشم