استفاده از 120 تن در هر ساعت پارکر خرد کردن کارخانه فروش